WIKINDX

Faculty of Philosophy and Sociology
Bibliographical database with abstracts and full texts.


 

Recent additions or edits

Polkowska, D. (Ed.). (2014). The Value of Work in Contemporary Society. Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press.    Last edited by: Dominika Polkowska
2015-07-01 17:56:20
   v   Pop. 9.36%
Szymański, M. (2014). Buddyjskie pojęcie pradźńapti i jego wykładnia w filozofii Nagardźuny. Analiza i Egzystencja, 2014(28), 93–119.    Added by: Marek Szymański
2015-06-27 15:21:32
   v   Pop. 10.16%
Giza, P. (2006). Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.    Last edited by: Piotr Giza
2015-03-11 15:18:57
   v   Pop. 100%
Kopciuch, L. (2013). Struktura przeżyć wolitywnych w kontekście problemu wolnej woli – H.G. Framkfurt, D. von Hildebrand. In L. Kopciuch (Ed.), Współczesne i historyczne konteksty wolności (pp. 239–250). Lublin: Wydawnictwo UMCS.    Added by: Leszek Kopciuch
2014-12-08 11:42:49
   v   Pop. 9.96%
Kopciuch, L. (2013). Uzasadnianie w etyce – wybrane zagadnienia (z historii materialnej etyki wartości). In D. Leszczyński & M. Rosiak (Eds.), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin (pp. 95–105). Wrocław: Oficyna Naukowa PFF.    Added by: Leszek Kopciuch
2014-12-08 11:39:37
   v   Pop. 12.75%
Kopciuch, L. (2013). Nicolai Hartmann a klasyczne zagadnienia filozofii dziejów. In L. Kopciuch (Ed.), Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945 (pp. 131–153). Lublin: Wydawnictwo UMCS.    Added by: Leszek Kopciuch
2014-12-08 11:36:54
   v   Pop. 12.55%
Kopciuch, L. (2013). Thymos i pożądliwość. Stosunek Francisa Fukuyamy do antropologii Thomasa Hobbesa i Johna Locke`a. In J. Żelazna (Ed.), Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku (pp. 199–212). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.    Added by: Leszek Kopciuch
2014-12-08 11:32:47
   v   Pop. 8.37%
Kopciuch, L. (2012). Czego ciągle o wartościach nie możemy (po)wiedzieć? Lectiones & Acroases Philosophicae(1).    Added by: Leszek Kopciuch
2014-12-08 11:26:12
   v   Pop. 7.37%
Kopciuch, L. (2012). Stosunek Nicolaia Hartmanna do Immanuela Kanta w kontekście zagadnień aksjologiczno-etycznych. Estetyka i Krytyka, 4, 61–75.    Added by: Leszek Kopciuch
2014-12-08 11:22:23
   v   Pop. 10.56%
Kopciuch, L. (2013). Ogólność i uniwersalność w globalizacji. Kultura-Historia-Globalizacja, 14, 155–164.    Added by: Leszek Kopciuch
2014-12-08 11:19:43
   v   Pop. 10.36%