WFIS-BASE

Browse Publishers

(Kraków) [1]  (Toruń) [1]  Annales UMCS (Lublin) [1]  Assotiationterationale Sciences, Education, Cultures, Traditions Fribourg-Suiss (Fribourg) [1]  Austrian Wittgenstein Society (Kirchberg am Wechsel) [1]  Biblioteka Telgte Wydawnictwo (Poznań) [1]  Bielsko-Biała University Press (Bielsko-Biała) [1]  Economicus (Szczecin) [1]  Federacja Polskich Towarzystw Medycznych (Warszawa) [1]  Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Vysoká Škola Karlovy Vary (Lublin) [1]  Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie ACADEMICA Grupa Naukowa Pro Futuro (Kraków) [1]  Gnome (Katowice) [1]  Grupa Naukowa Pro Futuro (Kraków) [1]  Health inequalities over the life course. Joint congress of the ESHMS and DGMS [abstractbook] (Hannover, Germany) [1]  IFiS PAN (Warszawa) [1]  Impuls (Kraków) [1]  IMS (Brno) [2]  Instytut Filozofii UWM (Olsztyn) [1]  Inter-Disciplinary Press (Oxford, United Kingdom) [1]  Jadwiga Mizińska, Halina Rarot [1]  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi (Ružomberok) [1]  Koło Naukowe Obserwacji Polskich Mediów im. Stefana Kisielewskiego (Warszawa) [1]  Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódzka Biblioteka Filozoficzna (Łódź) [1]  KUL [1]  Liber Duo (Lublin) [1]  Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech (Lublin) [1]  Maternus Media (Tychy) [1]  MCS-Univ. Press (Lublin) [1]  Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego (Białystok) [1]  NOMOS [1]  Nomos (Kraków) [2]  Oficyna Naukowa PFF (Wrocław) [1]  Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Kraków) [1]  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (Tarnobrzeg) [1]  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Inštitút Juraja Páleša v Levoči (Chełm) [1]  Peter Lang (Frankfurt am Main) [1]  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (Warszawa) [1]  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin) [21]  Słowo/obraz terytoria (Gdańsk) [1]  Springer (Dordrecht) [2]  Stydenckie Koło Kognitywistyczne (Poznań) [1]  UMCS [1]  UMCS (Lublin) [3]  Univer [1]  Univeristy of Vienna (Vienna) [1]  Universitas (Kraków) [1]  Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce) [2]  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin) [1]  Urząd Statystyczny (Lublin) [1]  Verbum (Levoča) [1]  Verbum (Ružomberok) [2]  WSE (Białystok) [1]  WSPA [2]  WSPA (Lublin) [6]  Wyd. J. Rolewski, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyd. IFiS PAN (Nowa Wieś k/Torunia, Bydgoszcz, Warszawa) [1]  Wyd. UMCS (Lublin) [4]  Wyd. Universitas (Kraków) [2]  Wyd. WSZA (Zamość) [1]  Wydaw. IFiS PAN (Lublin) [3]  Wydaw. IFiS PAN (Warszawa) [1]  Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (Warszawa) [1]  Wydawnictwo Adam Marszałek (Toruń) [2]  Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (Łódź) [1]  Wydawnictwo Akapit (Lublin) [1]  Wydawnictwo Arboretum (Poznań) [1]  Wydawnictwo Arboretum (Wrocław) [1]  Wydawnictwo Aureus (Kraków) [1]  Wydawnictwo Biblioteka (Łódź) [2]  Wydawnictwo IFiS PAN (Warszawa) [1]  Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa) [1]  Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (Sosnowiec) [1]  Wydawnictwo Katedra Filozofii WSFiZ (Warszawa) [1]  Wydawnictwo Katedry Filozofii WSFiZ (Warszawa) [1]  Wydawnictwo KUL (Lublin) [11]  Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa) [1]  Wydawnictwo Naukowe UMK (Toruń) [2]  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków) [1]  Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (Płock) [1]  Wydawnictwo PWSZ (Płock) [1]  Wydawnictwo UMCS [1]  Wydawnictwo UMCS (Lubin) [2]  Wydawnictwo UMCS (Lublin) [13]  Wydawnictwo Universitas (Kraków) [2]  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk) [2]  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) [1]  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [1]  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) [4]  Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie [1]  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów) [1]  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław) [1]  Wydawnictwo UPB (Brześć) [1]  Wydawnictwo UWr (Wrocław) [1]  Wydawnictwo WAM (Kraków) [1]  Wydawnictwo WSH (Radom) [1]  Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej. (Będlewo) [1]  Выдавецтва “Кнігазбор” (Mińsk) [1]

Displaying 1 - 96 of 96


wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 17 | DB execution: 0.04815 secs | Script execution: 0.07641 secs