WFIS-BASE

List Resources

Displaying 301 - 302 of 302 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
List all
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Wysocki, A. (2006). Постмодерная субкультура: изнутри и снаружи. Cоциология: Теорияб, Методы, Маркетинг – Sociology: Theory, Methods. Marketing, 4, 221–224.  
Added by: Artur Wysocki 16 Feb 2013 14:06:40 Europe/Warsaw Pop. 0%
Wysocki, A. (2012). Савецкая сістэма асветы ў 1939-1941 гадах у заходняй беларусі і украіне ва ўспамінах польскіх вучняў і настаўнікаў. In Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Зборнік навуков? (pp. 94–103). Mińsk: Выдавецтва “Кнігазбор”.  
Last edited by: Artur Wysocki 16 Feb 2013 13:34:11 Europe/Warsaw Pop. 0%
Start  |  221 - 240  |  241 - 260  |  261 - 280  |  281 - 300  |  301 - 302
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 28 | DB execution: 0.05462 secs | Script execution: 0.06652 secs