WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Collection:  Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Nowakowski, M. (2008). Warunki bytowe gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. In B. Skrętowicz & M. Komorska (Eds), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji Lublin: Wydawnictwo UMCS.  
Added by: Michał Nowakowski 09 Jan 2013 14:02:40 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.03819 secs | Script execution: 0.04846 secs