WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Collection:  Wiedza między słowem a obrazem
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Bielecka-Prus, J. (2010). Analiza władzy w przekazie wizualnym. wybrane problemy z metodologii badań. In M. Zemło, A. A. Jabłoński & J. J. Szymczyk (Eds), Wiedza między słowem a obrazem Lublin: Wydawnictwo KUL.  
Added by: Joanna Bielecka-Prus 03 Mar 2013 20:56:18 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04284 secs | Script execution: 0.10861 secs