WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Collection:  Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Polak, G. (2011). Problem dżhany w pierwotnym buddyzmie. wprowadzenie. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4(18).  
Added by: Grzegorz Polak 22 Sep 2014 20:44:19 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.02897 secs | Script execution: 0.04056 secs