WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Collection:  Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Bytniewski, P. (2014). Filozofia nauk, czyli epistemologiczne pożytki z historii poznania naukowego. Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, t.2, 113–134.  
Added by: Paweł Bytniewski 09 Oct 2014 10:58:05 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04059 secs | Script execution: 0.07063 secs