WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Collection:  Wprowadzenie do socjologii kultury
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Gwozda, M., & Krawczak, E. (2009). Subkultury młodzieżowe. pomiędzy spontanicznością a uniwersalizmem. In M. Filipiak (Ed.), Wprowadzenie do socjologii kultury (pp. 154–169). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  
Added by: Mariusz Gwozda 07 Dec 2014 17:17:35 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04065 secs | Script execution: 0.10611 secs