WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Collection:  Socjologia z medycyną : w kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej.
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Piątkowski, W. (2011). Wstęp. In W. Piątkowski (Ed.), Socjologia z medycyną : w kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej. (pp. 7–22). Lublin: Wydaw. IFiS PAN.  
Last edited by: Włodzimierz Piątkowski 09 Jan 2013 12:46:29 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.03450 secs | Script execution: 0.08579 secs