WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Collection:  Zdrowie Publiczne
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Gruszczak, A., Dudzińska, M., Piątkowski, W., & Siwiec, J. (2007). The accessibility to medical services in patients’ opinions. (dostępność usług medycznych w opinii pacjentów.). Zdrowie Publiczne, 117(7), 440–443.  
Added by: Włodzimierz Piątkowski 09 Jan 2013 13:24:44 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04212 secs | Script execution: 0.09425 secs