WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Creator:  Dziedzic
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Polkowska, D. (2010). Miejsce public relations w nauce. zarys problemu. In J. Dziedzic, A. Gackowska & T. Gackowski (Eds), PR w PR, czyli dwadzieścia lat polskiej branży public relations (pp. 126–132). Warszawa: Koło Naukowe Obserwacji Polskich Mediów im. Stefana Kisielewskiego.  
Last edited by: Dominika Polkowska 01 Feb 2013 11:01:01 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 28 | DB execution: 0.08796 secs | Script execution: 0.14171 secs