WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Creator:  Łacek
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Juśko, E. (2006). Perspektywy rozwoju zamościa w opinii jego mieszkańców. In J. Styk, M. Łacek & D. Niczyporuk (Eds), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.6: Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich (pp. 211–218). Lublin: Wydawnictwo UMCS.  
Last edited by: Ewa Lecka 08 Feb 2013 13:33:28 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 28 | DB execution: 0.05606 secs | Script execution: 0.06688 secs