WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Keyword:  sposób rozumienia Boga
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Ostrowski, A. (2010). Obraz boga w filozofii l. szestowa. In W. Szczerba, M. Turowski & J. Zieliński (Eds), Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych (pp. 143–153). Białystok: Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego.  
Added by: Andrzej Ostrowski 22 Dec 2012 13:59:27 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04188 secs | Script execution: 0.07287 secs