WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Keyword:  filozofia kultury
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Trybulec, M. (2004). Świat symboli a świat przyrody w kontekście symbolizmu e. cassirera. In E. E. Balawajder, A. A. Jabłoński & J. J. Szymczyk (Eds), Filozofia pochylona nad człowiekiem Lublin: Wydawnictwo KUL.  
Last edited by: Marcin Trybulec 05 Feb 2013 18:01:27 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04061 secs | Script execution: 0.07074 secs