WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Keyword:  polskość
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Wysocki, A. (2011). Zderzenie kultur na ziemiach wschodnich rzeczypospolitej polskiej w latach 1939-1941. pierwsza okupacja sowiecka we wspomnieniach polaków. praca doktorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.  
Last edited by: Artur Wysocki 19 Feb 2013 10:14:50 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.05193 secs | Script execution: 0.08402 secs