WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Keyword:  atomism; atoms; elementary particles; quantum mechanics; incommensurability
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Łukasik, A. (2009). Atomizm dawniej i dziś: O niewspółmierności ontologicznej klasycznego i kwantowomechanicznego pojęcia elementarnych składników materii. Studia Philosophiae Christianae, 1, 133–162.  
Added by: Andrzej Łukasik 12 Dec 2011 16:30:19 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04042 secs | Script execution: 0.07075 secs