WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Keyword:  socjologia klutury fizycznej
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Gwozda, M. (2010). Od kształcenia szkolnego do edukacji permanentnej. społeczny wymiar sportu. In M. Kowalski & A. Olczak (Eds), Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości (pp. 67–79). Kraków: Impuls.  
Added by: Mariusz Gwozda 12 Dec 2011 20:48:34 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04928 secs | Script execution: 0.08017 secs