WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego(Rzeszów)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Zdybel, J. (2010). Wspólnota i państwo w ujęciu a. macintyre’a. In M. Żardecka-Nowak & P. Paczkowski (Eds), Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej (pp. 110–127). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.  
Added by: Jolanta Zdybel 03 Mar 2013 14:31:21 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.03729 secs | Script execution: 0.04823 secs