WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Bielecka-Prus, J. (2010). Koncepcja tożsamości społecznej w analizie dyskursu. przegląd wybranych kierunków badawczych. In K. Konecki & A. Kacperczyk (Eds), Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego (pp. 15–31).Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.  
Last edited by: Joanna Bielecka-Prus 20 Mar 2013 16:39:34 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.08315 secs | Script execution: 0.09415 secs