WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Nowakowski, M. (2013). Medykalizacja seksualności człowieka – konstruowanie zaburzeń w nadziei na zysk. In W. Piątkowski (Ed.), Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995 – 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  
Added by: Michał Nowakowski 06 Jul 2013 05:45:49 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.03901 secs | Script execution: 0.04947 secs