WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Wydawnictwo UMCS
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Lecka, E. (2012). Pamięć mieszkańców zamojszczyzny o rodzie zamoyskich. In J. Styk & M. Dziekanowska (Eds), Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana - Pamięć jako kategoria rzeczywistości społeczno-kulturowej (pp. 213–223).Wydawnictwo UMCS.  
Added by: Ewa Lecka 25 Nov 2014 15:03:57 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.01165 secs | Script execution: 0.02245 secs