WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Inštitút Juraja Páleša v Levoči(Chełm)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Gwozda, M., Akimjaková, B., & Mazur, P. (Eds). (2012). Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. aktualne problemy, różne perspektywy. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Inštitút Juraja Páleša v Levoči.  
Last edited by: Mariusz Gwozda 07 Dec 2014 15:51:42 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04714 secs | Script execution: 0.05822 secs