WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Vysoká Škola Karlovy Vary(Lublin)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Gwozda, M., Lisnik, A., & Mazur, P. (Eds). (2013). Edukacja europejska wobec współczesnych wyzwań. wybrane problemy i konteksty. Lublin: Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Vysoká Škola Karlovy Vary.  
Added by: Mariusz Gwozda 07 Dec 2014 16:22:44 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04144 secs | Script execution: 0.05294 secs