WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Oficyna Naukowa PFF(Wrocław)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Kopciuch, L. (2013). Uzasadnianie w etyce – wybrane zagadnienia (z historii materialnej etyki wartości). In D. Leszczyński & M. Rosiak (Eds), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin (pp. 95–105). Wrocław: Oficyna Naukowa PFF.  
Added by: Leszek Kopciuch 08 Dec 2014 11:39:37 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.02551 secs | Script execution: 0.03595 secs