WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Wyd. J. Rolewski, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyd. IFiS PAN(Nowa Wieś k/Torunia, Bydgoszcz, Warszawa)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Bytniewski, P. (2009). Gaston bachelard: psychoanaliza umysłu naukowego. In G. Żurkowska & S. Blandzi (Eds), Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji (pp. 165–173). Nowa Wieś k/Torunia, Bydgoszcz, Warszawa: Wyd. J. Rolewski, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyd. IFiS PAN.  
Last edited by: Paweł Bytniewski 04 Jan 2013 13:31:34 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04548 secs | Script execution: 0.05701 secs