WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Federacja Polskich Towarzystw Medycznych(Warszawa)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Piątkowski, W. (2012). Socjologia medycyny – między uniwersalnością a „polską specyfiką”. In J. Majkowski, A. Doroszewska & T. Brzozowski (Eds), yzwania XXI wieku .T. 1. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne. (pp. 109–129). Warszawa: Federacja Polskich Towarzystw Medycznych.  
Added by: Włodzimierz Piątkowski 09 Jan 2013 12:38:34 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.03742 secs | Script execution: 0.04753 secs