WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Wydaw. IFiS PAN(Warszawa)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Piątkowski, W. (2009). Lecznictwo niemedyczne – perspektywa socjologiczna. In B. Płonka-Syroka (Ed.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analizy. (pp. 311–338). Warszawa: Wydaw. IFiS PAN.  
Added by: Włodzimierz Piątkowski 09 Jan 2013 13:08:09 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.03775 secs | Script execution: 0.04791 secs