WFIS-BASE

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego(Sosnowiec)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Nowakowski, M. (2010). Krytycy współczesnej medycyny. proces medykalizacji w perspektywie nauk społecznych. In E. Anczyk (Ed.), Lekarz – historia i wyzwania zawodu Sosnowiec: Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.  
Added by: Michał Nowakowski 09 Jan 2013 13:49:59 Europe/Warsaw Pop. 0%
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 27 | DB execution: 0.04391 secs | Script execution: 0.05473 secs