WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Szymański, M. (2008). Śunyata. In K. A. Maryniarczyk (Ed.), Vol. 9, (pp. 342–345). 
Added by: Marek Szymański (06 Feb 2013 18:01:39 Europe/Warsaw)   Last edited by: Marek Szymański (08 Feb 2013 19:42:23 Europe/Warsaw)
Resource type: Book Article
BibTeX citation key: Szymaski2008b
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: filozofia buddyjska, madhjamaka, Nagardźuna, pustka
Creators: Maryniarczyk, Szymański
Views: 7/421
Views index: 65%
Popularity index: 16.25%
Attachments  
Abstract
"Pustką" (sanskr. "śunjata") nazywano w indyjskiej mahajanie rzeczywisty sposób istnienia rzeczy, ich uniwersalny i istotny wymiar. Teza, zgodnie z którą wszystkie rzeczy są puste, stanowi wyraz przekonania o zjawiskowym charakterze substancjalnych przedmiotów. Omówiono sposoby rozumienia pustki w madhjamace, jogaćarze i tradycji tathgatagarbhy. Te pojęcia pustki wchodzą w skład zasadniczo odmiennych koncepcji ontologicznych.

'Emptiness' (sankr. 'śunyatā') is the name for the real way of beeing of all the things in Mahayana. The concepts of emptiness in Madhyamaka, Yogācāra and the tathāgatagarbha tradition are discussed.
Added by: Marek Szymański  Last edited by: Marek Szymański
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 53 | DB execution: 0.15214 secs | Script execution: 0.17032 secs