WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Wysocki, A. (2010). Sowietyzacja oświaty i szkolnictwa wyższego na ziemiach wschodnich ii rzeczypospolitej polskiej w latach 1939-1941 w perspektywie zderzenia kulturowego. Studia Białorutenistyczne(4), 91–116. 
Added by: Artur Wysocki (16 Feb 2013 13:41:59 Europe/Warsaw)   
Resource type: Journal Article
Peer reviewed
BibTeX citation key: Wysocki2010a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: edukacja, II wojna światowa, oświata, sowietyzacja, szkolnictwo wyższe, zderzenie kultur
Creators: Wysocki
Collection: Studia Białorutenistyczne
Views: 3/488
Views index: 66%
Popularity index: 16.5%
Attachments  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 52 | DB execution: 0.10687 secs | Script execution: 0.12693 secs