WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Bielecka-Prus, J. (2010). Transmisja kultury w rodzinie i szkole. teoria basila bernsteina. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Added by: Joanna Bielecka-Prus (28 Feb 2013 14:51:48 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book
BibTeX citation key: BieleckaPrus2010
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: dyskurs, socjalizacja, socjolingwistyka, socjologia edukacji
Creators: Bielecka-Prus
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa)
Views: 3/482
Views index: 76%
Popularity index: 19%
Attachments  
Abstract
Pierwsze całościowe omówienie dorobku Basila Bernsteina, w którym autorka:

•przedstawia model transmisji kultury w obszarze socjolingwistyki i socjologii edukacji;
•porządkuje podstawową terminologię dotyczącą procesu transmisji kultury w rodzinie i szkole;
•analizuje wkład Bernsteina w rozwój nauk społecznych, poddając krytyce omawiany model oraz wskazując dalsze kierunki badań.
Added by: Joanna Bielecka-Prus  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 51 | DB execution: 0.12293 secs | Script execution: 0.17779 secs