WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Zdybel, J. (2007). 46. sieć i władza. aksjologiczny przyczynek do teorii sieci i rozważań o globalizacji. Studia Philosophica Wratislaviensia, II(fasc. 1), 105–120. 
Added by: Jolanta Zdybel (03 Mar 2013 12:26:03 Europe/Warsaw)   
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Zdybel2007
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Zdybel
Collection: Studia Philosophica Wratislaviensia
Views: 3/444
Views index: 60%
Popularity index: 15%
Attachments  
Abstract
Artykuł ukazuje te aspekty społeczeństwa globalnego, które sprawiają, że jest ono zwane społeczeństwem informacyjnym lub sieciowym. Słowem-kluczem charakteryzującym istotę zmian rzeczywistości społecznej pozostaje łaciński termin inter. Podstawą zaistnienia społeczeństwa sieciowego było pojawienie się Internetu, którego użytkownicy zwą się internautami. Dopiero jego zastosowanie wyzwoliło interaktywność mediów i ich użytkowników oraz przyczyniło się do interkonektywności – połączenia wszystkiego ze wszystkim. Szczególnego znaczenia nabrała też interdyscyplinarność. Dzięki Internetowi mamy do czynienia z oryginalną formułą interakcjonizmu społecznego. Nowego charakteru nabrały procesy internalizacji i interioryzacji. Zmienił się też model sprawowania władzy oraz uprawiania polityki.
Added by: Jolanta Zdybel  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 48 | DB execution: 0.09124 secs | Script execution: 0.11137 secs