WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Gwozda, M. (2009). Szkoła – uczeń – wiedza. wspólna droga przez adaptację czy emancypację? In I. Krupová & B. Akimjaková (Eds), Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov (pp. 148–155). Levoča: Verbum. 
Added by: Mariusz Gwozda (12 Dec 2011 21:02:30 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book Article
BibTeX citation key: Gwozda2009a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: nauczyciel, socjologia edukacji, socjologia wychowania, szkoła, wychowanie
Creators: Akimjaková, Gwozda, Krupová
Publisher: Verbum (Levoča)
Collection: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
Views: 8/411
Views index: 55%
Popularity index: 13.75%
Attachments  
LANG    pl
Added by: Mariusz Gwozda  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 59 | DB execution: 0.14955 secs | Script execution: 0.16970 secs