WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Czekaj, R. Pukać i nasłuchiwać. Adorno o społeczeństwie, sztuce i tradycji. Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP(7), 74–88. 
Added by: Rafał Czekaj (26 Dec 2011 17:21:33 Europe/Warsaw)   
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Czekaja
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Adorno, art, kultura popularna, popular culture, society, społeczeństwo, sztuka, tradition, tradycja
Creators: Czekaj
Collection: Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP
Views: 4/565
Views index: 67%
Popularity index: 16.75%
Attachments   URLs   http://test.asp.wr ... s7/RafalCzekaj.pdf
Abstract
To Knock and to Listen. Adorno on Tradition, Society and Art

Theodor Adorno says that modern society has lost the authentic tradition. The primary reason for its disintegration was the industrial revolution. The belief in constancy of tradition has become undermined by rapid growth of production and phenomenon of inflation. In consequence the tradition couldn’t be consider as the source of social system legitimisation any longer. This loss became more severe when the rules of social system are recognised as pseudorational. Adorno means here “the rule of productivity” and “the rationality of purpose”. Society doesn’t feel comfortable in the state of subordination to such rules, but the will of social autotransformation is paralysed by “cultural industry”. Industrialisation and standardisation of culture turns it into affirmation of social oppressive regime. Adorno contrast industrial culture products with critical art. And such art is the only way to emancipation of society.

Pukać i nasłuchiwać.: Adorno o społeczeństwie, sztuce i tradycji.

Theodor Adorno mówił o współczesnym społeczeństwie jako tym, które utraciło autentyczną tradycję. Jako pierwotną przyczynę jej rozpadu wskazał rewolucję przemysłową. Gwałtowny wzrost produkcji i stale powracające zjawisko inflacji skutecznie podważyły wiarę w trwałość tradycji. Tym samym panujący ustrój społeczny utracił poświadczoną dotąd przez tradycję legitymizację. Strata ta jest tym bardziej dotkliwa, że zasady na których społeczny ustrój został oparty rozpoznawane są jako pseudoracjonalne. Chodzi tu przede wszystkim o „zasadę produktywności” i „racjonalności celów”. Społeczeństwo nie czuje się komfortowo w stanie podległości takim zasadom, jednak wolę autotransformacji skutecznie paraliżuje przemysł kulturowy. Zindustrializowana i zestandaryzowana kultura nie sprzeciwia się panującym stosunkom, a jest ich afirmacją. Towarom kulturowym Adorno przeciwstawia sztukę krytyczną jako jedyną drogę społeczeństwa ku emancypacji.
Added by: Rafał Czekaj  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 56 | DB execution: 0.10616 secs | Script execution: 0.14663 secs