WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Giza, P. (2010). Czy możliwa jest automatyzacja odkrycia naukowego: perspektywy głównych programów badawczych w dziedzinie teorii odkryć maszynowych. In A. Łukasik & M. Kuszyk-Bytniewska (Eds), Filozofia przyrody współcześnie (pp. 319–345). Kraków: Wyd. Universitas. 
Added by: Piotr Giza (10 Dec 2011 16:51:54 Europe/Warsaw)   Last edited by: Piotr Giza (14 Dec 2012 13:51:16 Europe/Warsaw)
Resource type: Book Article
BibTeX citation key: Giza2010a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: AI, discovery systems
Creators: Giza, Kuszyk-Bytniewska, Łukasik
Publisher: Wyd. Universitas (Kraków)
Collection: Filozofia przyrody współcześnie
Views: 4/594
Views index: 70%
Popularity index: 17.5%
Attachments  
LANG    pl
Added by: Piotr Giza  Last edited by: Piotr Giza
Abstract
W pracy rozważam pewne zarzuty natury filozoficznej i epistemologicznej wysuwane przez niektórych filozofów nauki wobec programu automatyzacji odkryć naukowych podjętego przez badaczy w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jedne zarzuty dotyczą kwestii fundamentalnych, jak niemożność zaprezentowania wyników odkrycia w języku semantycznie zinterpretowanym, brak niezależnego od poznającego podmiotu, przedstawionego za pomocą pojęć naukowych przedmiotu odkrycia, czy fakt, że odkrycia dokonane przez systemy nie wnoszą nic nowego do dziedziny poznania. Inne wytykają niedostatki a nawet błędy metodologiczne poszczególnym programom badawczym czy twórcom systemów. Staram się odpowiedzieć na pytanie, na ile zarzuty te są trafne i jakie wobec tego perspektywy rozwoju systemów odkryć wyłaniają się na dającą się przewidzieć przyszłość.
Added by: Piotr Giza  Last edited by: Piotr Giza
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 57 | DB execution: 0.13311 secs | Script execution: 0.17370 secs