WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Polkowska, D. (2011). Dlaczego kobiety wchodzą do polityki. Przegląd Socjologii Jakościowej, 7(3), 85–113. 
Added by: Dominika Polkowska (03 Jan 2013 22:02:07 Europe/Warsaw)   Last edited by: Dominika Polkowska (01 Feb 2013 12:17:27 Europe/Warsaw)
Resource type: Journal Article
Peer reviewed
ID no. (ISBN etc.): 1733-8069
BibTeX citation key: Polkowska2011d
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: kobiety, motywy, polityka
Creators: Polkowska
Collection: Przegląd Socjologii Jakościowej
Views: 3/511
Views index: 68%
Popularity index: 17%
Attachments   URLs   http://www.qualita ... _7_3_Polkowska.pdf
LISTA MINISTRA    8 punktów
Added by: Dominika Polkowska  Last edited by: Dominika Polkowska
Abstract
Tekst ten dotyczy motywów wejścia do polityki polskich posłanek V kadencji Sejmu RP. Prezentowane tutaj wnioski są częścią badań dotyczących wpływu płci na wykonywanie roli polityka. Zadaniem artykułu jest skonfrontowanie tego, co mówią badane kobiety z teoriami dotyczącymi realizacji wspólnych celów w świecie motywowanym egoistycznie. Dlatego w pierwszej części pracy odwołuję się do teorii wyboru publicznego. Następnie przedstawiam wybrane badania dotyczące udziału kobiet w polityce.
W dalszej części opisuję zastosowaną w badaniach metodę (wywiad swobodny mało ukierunkowany), dokonuję charakterystyki badanej populacji oraz omawiam przebieg badania, koncentrując się na ograniczeniach i trudnościach. Główną część artykułu stanowią jednak wypowiedzi posłanek na temat przyczyn ich wejścia do polityki.
Posłanki deklarowały różne motywy wejścia do polityki. Udało się je pogrupować w siedem głównych kategorii. Najczęściej wymienianym motywem była chęć kontynuacji kariery samorządowej na szczeblu centralnym: bądź w odniesieniu do działalności samorządowej (stanowiska i funkcje w samorządzie lokalnym), bądź w odniesieniu do działalności partyjnej szczebla lokalnego (stanowiska i funkcje w partii). Drugą grupę przyczyn można ogólnie nazwać, jako chęć pomocy. Wśród innych wymienianych motywów znalazły się: namowa znaczących innych, chęć bycia politykiem i sprawdzenia się w nowej sytuacji, utożsamianie swoich poglądów z programem określonej partii politycznej, rola przypadku i inne.
Added by: Dominika Polkowska  Last edited by: Dominika Polkowska
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 52 | DB execution: 0.09941 secs | Script execution: 0.12569 secs