WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Bytniewski, P. (2006). Epistemologiczno-epistemiczna struktura problematyki socjologii wiedzy — epistemologia, etiologia wiedzy, socjologia wiedzy. In P. Bytniewski & M. Chałubiński (Eds), Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. I (pp. 11–24). Lubin: Wydawnictwo UMCS. 
Added by: Paweł Bytniewski (04 Jan 2013 13:10:28 Europe/Warsaw)   Last edited by: Paweł Bytniewski (04 Jan 2013 13:16:59 Europe/Warsaw)
Resource type: Book Article
BibTeX citation key: Bytniewski2006
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Bytniewski, Chałubiński
Publisher: Wydawnictwo UMCS (Lubin)
Collection: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. I
Views: 1/558
Views index: 74%
Popularity index: 18.5%
Attachments  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 54 | DB execution: 0.09778 secs | Script execution: 0.11806 secs