kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
x, WY, 10h, s.237(Hum. Nowa)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
Retoryka, KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. UMCS P. Bytniewski
09:40
11:10
język obcy nowożytny, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
mgr P. Wójcik
Filozofia języka, WY, 30h, s.236 Hum.(H)
dr hab. A. Nowakowski
11:20
12:50
Współczesne koncepcje świadomości, WY, 15h, s.235(H)
prof. UMCS C. Mordka
WY na zmianę z KW, co 2 tygodnie, od godz. 11:20-14:30
13:00
14:30
14:40
16:10
Filozofia społeczna, WY, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr D. Winczewski
od godz. 14:40-17:50, co 2 tygodnie
Filozofia kultury, WY, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
prof. UMCS M. Kowalewska-Harasymiuk
WY na zmianę z KW
16:20
17:50
Filozofia sztuki, WY, 30h, s.110 B(Hum. Nowa)
prof. T. Pękala
zdalnie TEAMS od 12.10.2023r.
18:00
19:30
Proseminarium., SEM, 30h, s.104 B(Hum. Nowa)
prof. T. Pękala
zdalnie TEAMS od 12.10.2023r.
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]