kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Filozofia języka, WY, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. A. Nowakowski
Ogłoszenie, CW, 10h, s.237(Hum. Nowa)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Retoryka, KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. UMCS P. Bytniewski
11:20
12:50
język obcy nowożytny, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
mgr P. Wójcik
13:00
14:30
14:40
16:10
Filozofia kultury, WY, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. UMCS M. Kowalewska-Harasymiuk
15h WY I poł. sem, 15h KW II poł. sem.
16:20
17:50
Filozofia społeczna, WY, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr G. Bednarczyk
Współczesne koncepcje świadomości, WY, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
prof. UMCS C. Mordka
15h WY na zmiane z 15h KW co 2 tydzień
Filozofia sztuki, WY, 30h, s.336(H)
prof. T. Pękala
zdalnie Teams
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]