Plan zajęć - kierunek: lic kognitywistyka, studia pierwszego stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok I, semestr: zimowy
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
język angielski, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
mgr M. Slavik
gr.I
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. M. Trybulec
gr.III
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr T. Walczyk
gr.V
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
język angielski, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
mgr M. Slavik
gr.III
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.101(H)
dr hab. B. Tomczyk
przedmiot wybieralny
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.I
Logika, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. A. Nowakowski
09:40
11:10
język angielski, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
mgr M. Slavik
gr.II
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr T. Walczyk
gr.VI
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. M. Trybulec
gr. IV
Introduction to cognitive science, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS P. Konderak
Problemy samowiedzy, KW, 30h, s.301(H)
dr M. Wodziński
przedmiot wybieralny
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.II
Logika, KW, 30h, s.201(H)
dr K. Lemanek
gr.I
IT, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS P. Giza
11:20
12:50
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr T. Walczyk
gr.VII
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. M. Trybulec
gr.V
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.201(H)
dr W. Wachowski
gr.I
Logika, KW, 30h, s.4 parter(H)
dr K. Lemanek
gr.III
język angielski, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
mgr M. Slavik
gr. IV
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.III
Logika, KW, 30h, s.201(H)
dr K. Lemanek
gr.II
IT, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
gr.I
13:00
14:30
Filozofia dla kognitywistów, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS A. Łukasik
Filozofia dla kognitywistów, KW, 30h, s.201(H)
dr W. Wachowski
gr.II
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.V
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.345(H)
dr K. Rojek
gr.I
język angielski, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
mgr M. Slavik
gr. V
Introduction to cognitive science, KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS P. Konderak
gr.IV
Logika, KW, 30h, s.201(H)
dr hab. A. Nowakowski
gr.IV
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Rojek
gr.III
IT, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
gr.II
Logika, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. A. Nowakowski
gr. V
14:40
16:10
Struktura materii, KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS A. Łukasik
przedmiot wybieralny
Elementy kognitywisty., KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr W. Wachowski
przedmiot wybieralny, od godz. 15:00-16:30
Warsztaty krytycznego myślenia, KW, 30h, s.101(H)
dr J. Rynkiewicz
przedmiot wybieralny
IT, LAB, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
gr.VI
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.345(H)
dr K. Rojek
gr.II
IT, LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
gr.IV
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Rojek
gr.IV
IT, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
gr.III
16:20
17:50
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa, LAB, 30h, s.142(H)
dr T. Walczyk
gr.VIII
Stereotypy, przesądy, pseudonauka, KW, 30h, s.4 parter(H)
prof. M. Hetmański
przedmiot wybieralny
IT, LAB, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
gr.VII
IT, LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
gr.V
18:00
19:30
IT, LAB, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
gr.VIII
x, WY, 10h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,