kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Relacyjne bazy danych, LAB, 30h, s.204(Inform.)
dr M. Lechnik
Przedmiot wybieralny
09:40
11:10
Wstęp do psychologii poznawczej, WY, 30h, s.65(Psych.)
prof. R. Wiechnik
Logika w zastosowania., LAB, gr. I, 15h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
15h LAB (gr I) I połowa semestru, 15h kw (grI i II) II połowa semestru
język angielski, KW, gr. I, 30h, s.113(Inform.)
mgr M. Slavik
Logika w zastosowania., WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. M. Wolski
11:20
12:50
Wstęp do psychologii poznawczej, KW, gr. I, 30h, s.57(Psych.)
mgr K. Bochyńska
Od godz. 11:30-13:00
Logika w zastosowania., LAB, gr. II, 15h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
15h LAB I połowa semestru
Language and cognition, WY, 30h, s.Aula(H)
dr E. Prażmo
W dniu 04.03.2020r. wykład w Czytelni WFiS.
Logika w zastosowania., LAB, gr. III, 15h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
15h LAB (gr III) I połowa semestru, 15h kw ( gr III i IV) II połowa semestru
13:00
14:30
Wstęp do psychologii poznawczej, KW, gr. II, 30h, s.57(Psych.)
mgr K. Bochyńska
Od godz : 13:15-14:45
Rozszerzone systemy poznawcze, KW, 30h, s.101(H)
dr B. Trybulec
Przedmiot wybieralny
Language and cognition, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr E. Prażmo
język angielski, KW, gr. II, 30h, s.113(Inform.)
mgr M. Slavik
Social Cognition, KW, 30h, s.345(H)
dr A. Kołtun
Przedmiot wybieralny
14:40
16:10
Percepcja wizualna, KW, 30h, s.142(H)
dr T. Walczyk
Przedmiot wybieralny
Programming for Beginners, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Przedmiot wybieralny
Language and cognition, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr E. Prażmo
Logika w zastosowania., LAB, gr. IV, 15h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
15h LAB I połowa semestru
16:20
17:50
Teorie informacji, KW, 30h, s.142(H)
dr T. Walczyk
Przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Grafika komputerowa, LAB, 30h, s.142(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Grafika komputerowa, LAB, 30h, s.142(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Tworzenie stron internetowyc., LAB, 30h, s.345(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]