kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
09:40
11:10
Wstęp do psychologii poznawczej, KW, gr. I, 30h, s.56(Psych.)
prof. R. Wiechnik
Language and cognition, KW, gr. I, 30h, s.301(H)
dr H. Kowalewski
Language and cognition, KW, gr. II, 30h, s.301(H)
dr E. Prażmo
11:20
12:50
Wstęp do psychologii poznawczej, WY, 30h, s.65(Psych.)
prof. R. Wiechnik
Language and cognition, WY, 30h, s.Aula(H)
dr J. Jabłońska-Hood
Logika i język , KW, 30h, s.201(H)
prof. J. Paśniczek
Przedmiot wybieralny
13:00
14:30
Wstęp do psychologii poznawczej, KW, gr. II, 30h, s.56(Psych.)
prof. R. Wiechnik
Podstawy programowani., LAB, 30h, s.142(H)
mgr P. Schneider
Przedmiot wybieralny
Język angielski, KW, gr. I, 30h, s.011(dsA)
mgr R. Kostro
Teorie informacji, KW, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
przedmiot wybieralny
14:40
16:10
Poznanie i działanie, KW, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr A. Kubić
Grafika komputerowa, LAB, 30h, s.142(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Język angielski, KW, gr. II, 30h, s.011(dsA)
mgr R. Kostro
16:20
17:50
Percepcja wizualna, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
prof. M. Hetmański
Przedmiot wybieralny
Tworzenie stron internetowyc., LAB, 30h, s.142(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Logika dla SI, KW, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
Przedmiot wybieralny
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]