kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Język angielski (lektorat), CW, gr. I, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
mgr I. Filip
Wstęp do psychologii poznawczej, WY, 30h, s.65(Psych.)
prof. R. Wiechnik
Instytut Psychologii
09:40
11:10
Język angielski (lektorat), CW, gr. II, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
mgr I. Filip
Logika formalna (BLOK SIL), KW, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
Logika kognitywna blok (ZJK), WY, 30h, s.201(H)
prof. J. Paśniczek
11:20
12:50
Logika kognitywna blok (ZJK), KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. J. Gurczyński
Technologie informacyjne., WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. P. Giza
Logika formalna (BLOK SIL), WY, 30h, s.201(H)
prof. J. Paśniczek
13:00
14:30
Semiotyka, WY, 30h, s.301(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Technologie informacyjne., LAB, gr. III, 15h, s.142(H)
dr hab. P. Giza
I poł sem. grupa SIL, II poł. sem. kurs rozszerz. grupa SIL
Technologie informacyjne., LAB, 15h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
I i II gr. co 2 tyg.
14:40
16:10
Semiotyka -kurs rozszerzony (blok ZJK), KW, 15h, s.301(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
co 2 tyg. od 6.03.2017 r.
Technologie informacyjne., LAB, gr. IV, 15h, s.142(H)
dr hab. P. Giza
I poł sem. grupa SIL, II poł. sem. kurs rozszerz. grupa SIL
Wstęp do psychologii poznawczej, KW, gr. I, 30h, s.8(Psych.)
mgr K. Łukasiewicz
zajęcia rozpoczynają się od godz.15:00 -Instytut Psychologii
16:20
17:50
Semiotyka, KW, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
mgr B. Fijołek-Soska
I i II gr co 2 tyg.
Wstęp do psychologii poznawczej, KW, gr. II, 30h, s.8(Psych.)
mgr K. Łukasiewicz
zajęcia rozpoczynają się od godz.16:45 -Instytut Psychologii
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]