kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
09:40
11:10
Wstęp do psychologii poznawczej, WY, 30h, s.65(Psych.)
prof. R. Wiechnik
od godz. 9,30
Logika i język , KW, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
Przedmiot wybieralny
Language and cognition, WY, 30h, s.Aula(H)
dr J. Jabłońska-Hood
11:20
12:50
Social Cognition, KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr A. Kołtun
Przedmiot wybieralny
Logika dla SI, KW, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
Przedmiot wybieralny
Percepcja wizualna, KW, 30h, s.345(H)
mgr M. Łata
Przedmiot wybieralny
13:00
14:30
język angielski, KW, gr. I, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
mgr M. Slavik
Wstęp do psychologii poznawczej, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
mgr K. Bochyńska
Language and cognition, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr E. Prażmo
język angielski, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
mgr M. Slavik
14:40
16:10
Wstęp do psychologii poznawczej, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
mgr K. Bochyńska
Language and cognition, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr H. Kowalewski
16:20
17:50
Grafika komputerowa, LAB, 30h, s.142(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Podstawy programowani., LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Tworzenie stron internetowyc., LAB, 30h, s.142(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]