Plan zajęć - kierunek: lic kognitywistyka, studia pierwszego stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok II, semestr: zimowy
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.521(Hum. Nowa)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
Podstawy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.142(H)
dr P. Schneider
gr. I
Data Visualization., LAB, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
gr.I
Podstawy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.142(H)
dr P. Schneider
gr.II
Metodologia nauk, WY, 30h, s.201(H)
dr J. Gerłowska
I poł. sem.
09:40
11:10
Biological Psychology, KW, 30h, s.101(H)
dr M. Rządeczka
przedmiot wybieralny
Language of Persuasion, KW, 30h, s.201(H)
dr A. Zyśko
przedmiot wybieralny od godz. 9:00-10:30
Data Visualization., LAB, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
gr.II
Podstawy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.142(H)
dr A. Bobyk
gr.III
Metodologia nauk, KW, 30h, s.201(H)
dr J. Gerłowska
gr.I, I poł. sem.
11:20
12:50
Data Visualization., LAB, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
gr. III
Metodologia nauk, KW, 30h, s.201(H)
dr J. Gerłowska
gr.II, I poł. sem.
13:00
14:30
Translatorium., KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.I
Wybrane zagadnienia psychologii poznawczej, KW, 30h, s.Aula(H)
dr J. Gerłowska
przedmiot wybieralny
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.237(H)
prof. UMCS P. Giza
Podstawy sztucznej inteligencji., WY, 30h, s.Aula(H)
dr A. Bobyk
Metodologia nauk, KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.I, co tydzień po 45 min. od godz. 13:55-14:40
Metodologia nauk, WY, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
co tydzień 45 min.
14:40
16:10
Translatorium., KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.II
Komunikacja i poznanie, KW, 30h, s.Aula(H)
dr T. Walczyk
przedmiot wybieralny
Embodied communicatio., KW, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
Psychologia uczenia się, KW, 30h, s.201(H)
dr J. Rynkiewicz
przedmiot wybieralny
Metodologia nauk, KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.II, co tydzień po 45 min. od godz. 14:50-15:35
16:20
17:50
Psychologia reklamy, KW, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. M. Kuśpit
przedmiot wybieralny
Kulturowe reprezentacj., KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. M. Kociuba
przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,