Plan zajęć - kierunek: lic kognitywistyka, studia pierwszego stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok II, semestr: letni
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Statystyka, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Filipek
Przedmiot wybieralny
09:40
11:10
Znaki i kody komunikacji, KW, gr. II, 30h, s.301(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Metody badań psychologicz., KW, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Kociuba
Przedmiot wybieralny
11:20
12:50
Znaki i kody komunikacji, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Systemy uczące się, LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. P. Konderak
Przedmiot wybieralny
13:00
14:30
Znaki i kody komunikacji, WY, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
14:40
16:10
Neuronauka poznawcza, LAB, gr. I, 30h, s.Sala konfer. VII p.(Szpital)
dr X.
od 01.04.2019 w godz. 15.45-18.45
Translatorium., KW, gr. I, 30h, s.345(H)
prof. UMCS A. Koterski
Neuronauka poznawcza, LAB, gr. II, 30h, s.Sala konfer. VII p.(Szpital)
dr X.
od 04.04.2019 w godz. 14.30 - 17.30
16:20
17:50
Translatorium., KW, gr. II, 30h, s.345(H)
prof. UMCS A. Koterski
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.208(H)
dr hab. C. Mordka
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.345(H)
mgr P. Filipowski
Przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Neuronauka poznawcza, WY, 30h, s.101(H)
dr Y.
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,