Plan zajęć - kierunek: lic kognitywistyka, studia pierwszego stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok II, semestr: letni
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Statystyka, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Filipek
Przedmiot wybieralny
09:40
11:10
Znaki i kody komunikacji, KW, gr. II, 30h, s.301(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Metody badań psychologicz., KW, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Kociuba
Przedmiot wybieralny
Python Programming, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Przedmiot wybieralny
11:20
12:50
Znaki i kody komunikacji, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
13:00
14:30
Znaki i kody komunikacji, WY, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
14:40
16:10
Neuronauka poznawcza, LAB, gr. I, 30h, s.Sala konfer. VII p.(Szpital)
dr X.
od 01.04.2019 w godz. 15.45-18.45
Translatorium., KW, gr. I, 30h, s.345(H)
prof. UMCS A. Koterski
Neuronauka poznawcza, LAB, gr. II, 30h, s.Sala konfer. VII p.(Szpital)
dr X.
od 04.04.2019 w godz. 14.30 - 17.30
16:20
17:50
Translatorium., KW, gr. II, 30h, s.345(H)
prof. UMCS A. Koterski
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.208(H)
dr hab. C. Mordka
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.345(H)
mgr P. Filipowski
Przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Neuronauka poznawcza, WY, 30h, s.101(H)
dr Y.
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,