Plan zajęć - kierunek: lic kognitywistyka, studia pierwszego stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok II, semestr: letni
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Znaki i kody komunikacji, WY, 30h, s.Aula(H)
dr W. Wachowski
Etnografia kognitywna, KW, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. A. Witeska-Młynarczyk
przedmiot wybieralny
Statystyka, LAB, 30h, s.1006
prof. UMCS P. Rydzewski
przedmiot wybieralny
Ogłoszenie, CW, 10h, s.s.100(dsZ)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Znaki i kody komunikacji, KW, 30h, s.4 parter(H)
dr W. Wachowski
gr.I
11:20
12:50
Uczenie maszynowe, LAB, 30h, s.Nr 205(Inform.)
dr A. Bobyk
przedmiot wybieralny
Znaki i kody komunikacji, KW, 30h, s.4 parter(H)
dr W. Wachowski
gr.II
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
13:00
14:30
AL Programming II, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
przedmiot wybieralny
Metody badań psychologicz., KW, 30h, s.201(H)
dr J. Gerłowska
przedmiot wybieralny
Empirical approaches to multimodalit., LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.345(H)
dr P. Adamkiewicz
przedmiot wybieralny
Neuronauka poznawcza, WY, 30h, s.Aula(H)
dr R. Kaczmarczyk
Translatorium., KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.I
14:40
16:10
AL Programming I LISP, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
przedmiot wybieralny
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s. V piętro blok C (Szpital)
dr K. Zaleski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, od godz. 15:30-18:30, gr. I, III
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s. V piętro blok C (Szpital)
dr K. Zaleski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, od godz. 15:30-18:30, gr. I ,II,III
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s. V piętro blok C (Szpital)
dr K. Zaleski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, od godz. 15:30-18:30, gr. II
Neuronauka poznawcza, LAB, 30h, s. V piętro blok C (Szpital)
dr K. Zaleski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Aleja Kraśnicka 100, od godz. 15:30-18:30, gr. I,II,III
Translatorium., KW, 30h, s.201(H)
prof. UMCS A. Koterski
gr.II
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,