Plan zajęć - kierunek: lic kognitywistyka, studia pierwszego stopnia (Lublin), specjalność: PODSTAWOWA, rok III, semestr: zimowy
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.511(Hum. Nowa)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
Philosophy of Mind, KW, 30h, s.101(H)
dr hab. B. Tomczyk
gr.I
Seminarium dyplomowe, SEM, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. B. Tomczyk
Semiotyka nowych mediów, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. M. Trybulec
przedmiot wybieralny
09:40
11:10
Biomedyczne podstawy zachowań - , KW, 30h, s.101(H)
dr M. Rządeczka
przedmiot wybieralny
Philosophy of Mind, KW, 30h, s.101(H)
dr hab. B. Tomczyk
gr.II
Language of Persuasion , KW, 30h, s.201(H)
dr A. Zyśko
przedmiot wybieralny od godz. 9:00-10:30
11:20
12:50
Philosophy of Mind, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS P. Konderak
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Sztuczne układy neuropodobne., WY, 15h, s.Aula(H)
dr A. Bobyk
I poł. sem.
13:00
14:30
Academic Writing, LAB, 30h, s.4 parter(H)
dr K. Lemanek
gr.I
Wybrane zagadnienia psychologii poznawczej, KW, 30h, s.Aula(H)
dr J. Gerłowska
przedmiot wybieralny
Academic Writing, LAB, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr K. Lemanek
gr.II
14:40
16:10
Komunikacja i poznanie, KW, 30h, s.Aula(H)
dr T. Walczyk
przedmiot wybieralny
Embodied communicatio., KW, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
Psychologia uczenia się, KW, 30h, s.201(H)
dr J. Rynkiewicz
przedmiot wybieralny
Academic Writing, LAB, 30h, s.101(H)
dr K. Lemanek
gr.III
16:20
17:50
Psychologia reklamy, KW, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. M. Kuśpit
przedmiot wybieralny
Kulturowe reprezentacj., KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. M. Kociuba
przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Sztuczne układy neuropodobne., LAB, 45h, s.104 B(Hum. Nowa)
mgr P. Olszewski
gr.I, zdalnie TEAMS, od godz. 17:00-19:15
Sztuczne układy neuropodobne., LAB, 45h, s.110 B(Hum. Nowa)
mgr P. Olszewski
gr.II, zdalnie TEAMS, od godz. 17:00-19:15
Sztuczne układy neuropodobne., LAB, 45h, s.110 B(Hum. Nowa)
mgr P. Olszewski
gr.III, zdalnie TEAMS, od godz. 17:00-19:15
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii,