kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Percepcja wizualna, KW, 30h, s.Aula(H)
dr T. Walczyk
stacjonarnie od godz.8:00-9:30 (przedmiot wybieralny)
Etnografia kognitywna, KW, 30h, s.201(H)
dr hab. A. Witeska-Młynarczyk
stacjonarnie od godz.8:00-9:30 (przedmiot wybieralny)
Statystyka, KW, 30h, s.304(Hum. Nowa)
dr K. Filipek
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
Relacyjne bazy danych, LAB, 30h, s.304(Hum. Nowa)
dr M. Leśnik
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
Ogłoszenie, CW, 10h, s.22 B(Hum. Nowa)
dr X.
W TRAKCIE SEMSTRU TRYB ZDALNY MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY TRYBEM STACJONARYM
09:40
11:10
Poznanie i działanie, KW, 30h, s.201(H)
dr T. Walczyk
stacjonarnie od godz.9:45-11:15 (przedmiot wybieralny)
Cognitive Semiotics, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. P. Konderak
stacjonarnie od godz.9:45-11:15, 10h
Metody neuroinforma., LAB, 30h, s.139(H)
dr hab. G. Wójcik
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
Al Programming: LISP-BN, LAB, 30h, s.237(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie Wirtualny Kampus (przedmiot wybieralny)
11:20
12:50
Design, KW, 30h, s.119(Inst.Sztuk)
dr S. Plewko
stacjonarnie od godz. 12:00- 13:30(przedmiot wybieralny) SALA 119 Wydział Artystyczny
Cognitive Semiotics, KW, 30h, s.Aula(H)
dr hab. B. Tomczyk
stacjonarnie od godz.11:30-13:00, gr. I
Big Data, KW, 30h, s.536(Hum. Nowa)
mgr Ł. Blechar
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
13:00
14:30
Rozszerzone systemy poznawcze, KW, 30h, s.201(H)
dr hab. B. Tomczyk
stacjonarnie od godz. 13:15- 14:45 (przedmiot wybieralny)
Cognitive Semiotics, KW, 30h, s.Aula(H)
dr hab. B. Tomczyk
stacjonarnie od godz. 13:15- 14:45, gr. II
Programming for Beginners, LAB, 30h, s.221(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie Wirtualny Kampus (przedmiot wybieralny)
Uczenie maszynowe, LAB, 30h, s.302(Hum. Nowa)
dr A. Bobyk
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny) od godz. 13:10-14:40
14:40
16:10
Metody badań psychologicz., KW, 30h, s.4 parter(H)
dr W. Błaszczak
stacjonarnie od godz. 15:30- 17:00 (przedmiot wybieralny)
Python Programming-BN, LAB, 30h, s.206(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie Wirtualny Kampus (przedmiot wybieralny)
Teorie informacji, KW, 30h, s.139(H)
dr J. Mycka
zdalnie Teams, I poł. sem.od godz 16:00-17:30 (przedmiot wybieralny)
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.221(H)
dr P. Adamkiewicz
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
16:20
17:50
Grafika komputerowa, LAB, 30h, s.210(H)
mgr M. Stelmaszczuk
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.139(H)
dr P. Adamkiewicz
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
Tworzenie stron internetowyc., LAB, 30h, s.338(H)
mgr M. Stelmaszczuk
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
18:00
19:30
Media, KW, 30h, s.101(H)
mgr K. Hendzel
stacjonarnie od godz. 18:00-19:30 (przedmiot wybieralny)
Grafika komputerowa, LAB, 30h, s.139(H)
mgr M. Stelmaszczuk
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
Tworzenie stron internetowyc., LAB, 30h, s.306(H)
mgr M. Stelmaszczuk
zdalnie Teams (przedmiot wybieralny)
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]