kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Psychologia ewolucyjna, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr M. Rządeczka
09:40
11:10
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.113(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.22 B(Hum. Nowa)
dr K. Żyśko
Problemy reprezentacj., KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr B. Trybulec
Psychologia ewolucyjna, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr M. Rządeczka
Sieci neuronowe, LAB, gr. I, 10h, s.142(H)
mgr P. Olszewski
I połowa semestru
11:20
12:50
Psychologia ewolucyjna, WY, 30h, s.Aula(H)
dr S. Orzechowski
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.336(H)
dr hab. J. Kociuba
Problemy reprezentacj., KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr B. Trybulec
Metodologia kognitywisty., LAB, gr. I, 15h, s.345(H)
dr P. Borkowski
co 2 tyg. od 17.03.2017 r.
Sieci neuronowe, LAB, gr. II, 10h, s.142(H)
mgr P. Olszewski
I połowa semestru
13:00
14:30
Sieci neuronowe, LAB, gr. III, 10h, s.142(H)
mgr P. Olszewski
od. 27.03.2017 r. kurs rozszerzony
Problemy reprezentacj., WY, 30h, s.101(H)
dr B. Trybulec
Metodologia kognitywisty., LAB, gr. II, 15h, s.345(H)
dr P. Borkowski
co 2 tyg. od 17.03.2017 r.
14:40
16:10
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.345(H)
dr hab. P. Giza
Sieci neuronowe, WY, 15h, s.Mała Aula p.332(Inform.)
prof. W. Kamiński
Instytut Informatyki, zamiennie co 2 tyg. z Sieci neuronowe-kurs rozszerzony
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.206(H)
dr hab. A. Nowakowski
Analizy semiotyczne, WY, 15h, s.301(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
W i KW co 2 tyg.
Metodologia kognitywisty., WY, 30h, s.101(H)
dr P. Borkowski
co 2 tyg. od 17.03.2017 r.
16:20
17:50
Seminarium licencjackie., SEM, 30h, s.235(H)
dr hab. C. Mordka
Metodologia kognitywisty., WY, 30h, s.101(H)
dr P. Borkowski
co 2 tyg. od 17.03.2017 r.
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, [ wersja do druku ]