kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Big Data, KW, 30h, s.142(H)
dr M. Moczadło
Przedmiot wybieralny od 20.04.2020 r.
Metody badań psychologicz., KW, 30h, s.302(H)
dr T. Knopik
Przedmiot wybieralny
Relacyjne bazy danych, LAB, 30h, s.204(Inform.)
dr M. Lechnik
Przedmiot wybieralny
09:40
11:10
Big Data, KW, 30h, s.142(H)
dr M. Moczadło
Przedmiot wybieralny od 20.04.2020 r.
Statystyka, LAB, 30h, s.142(H)
dr K. Filipek
Przedmiot wybieralny
11:20
12:50
Cognitive Semiotics, KW, gr. I, 30h, s.240 II p.(H)
dr B. Trybulec
Metody neuroinforma., LAB, 30h, s.111(H)
dr hab. G. Wójcik
Przedmiot wybieralny od godz. 11:20-12:50
Design, KW, 30h, s.119(Inst.Sztuk)
dr S. Plewko
Od godz. 11:30-13:00, przedmiot wybieralny
13:00
14:30
Cognitive Semiotics, KW, gr. II, 30h, s.236 Hum.(H)
dr B. Trybulec
Social Cognition, KW, 30h, s.345(H)
dr A. Kołtun
Przedmiot wybieralny
14:40
16:10
Percepcja wizualna, KW, 30h, s.142(H)
dr T. Walczyk
Przedmiot wybieralny
Systemy uczące się, LAB, 30h, s.203(Inform.)
dr A. Bobyk
Od godz. 14:30-16:00, przedmiot wybieralny
Etnografia kognitywna, KW, 30h, s.301(H)
dr A. Kołtun
Przedmiot wybieralny
16:20
17:50
Teorie informacji, KW, 30h, s.142(H)
dr T. Walczyk
Przedmiot wybieralny
Al Programming: LISP-BN, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Przedmiot wybieralny
18:00
19:30
Grafika komputerowa, LAB, 30h, s.142(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Python Programming-BN, LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Przedmiot wybieralny
Elementy robotyki, LAB, 30h, s.345(H)
dr P. Adamkiewicz
Przedmiot wybieralny
Grafika komputerowa, LAB, 30h, s.142(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Tworzenie stron internetowyc., LAB, 30h, s.345(H)
mgr M. Stelmaszczuk
Przedmiot wybieralny
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]