kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Psychologia społeczna, KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
stacjonarnie od godz. 8:00-9:30
Psychologia społeczna, WY, 30h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
zdalnie Teams
09:40
11:10
Podstawy nauk humanistyczn., KW, 30h, s.4 parter(H)
prof. UMCS P. Bytniewski
stacjonarnie od godz. 9:45-11:15
Techniki argumentacji., WY, 15h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr hab. A. Nowakowski
zdalnie Teams, I poł. sem.
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr hab. J. Gurczyński
zdalnie Teams, I poł. sem.
11:20
12:50
Techniki argumentacji., KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. A. Nowakowski
stacjonarnie od godz. 11:30- 13:00
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., WY, 30h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr M. Kruk
zdalnie Wirtualny Kampus
13:00
14:30
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., KW, 15h, s.4 parter(H)
dr M. Kruk
stacjonarnie od godz. 13:15- 14:45, I poł. sem.
Edukacja medialna, LAB, 30h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr hab. J. Gurczyński
zdalnie Teams, gr.1
14:40
16:10
Edukacja medialna, LAB, 30h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr hab. J. Gurczyński
zdalnie Teams, gr.2
16:20
17:50
18:00
19:30
Podstawy nauk humanistyczn., WY, 30h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr hab. A. Ostrowski
zdalnie Teams
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]