kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Podstawy nauk humanistyczn., WY, 30h, s.301(H)
dr hab. A. Ostrowski
Edukacja medialna, LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
09:40
11:10
Psychologia społeczna, WY, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Edukacja medialna, LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
11:20
12:50
Podstawy nauk humanistyczn., KW, gr. II, 30h, s.301(H)
prof. UMCS P. Bytniewski
Psychologia społeczna, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., KW, gr. I, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr E. Szul
gr. I na zmianę z gr.II co 2 tyg.
Edukacja medialna, LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
13:00
14:30
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.103(H)
dr M. Malmon
zajęcia w AULI !!! I poł. semestru
Podstawy nauk humanistyczn., KW, gr. I, 30h, s.301(H)
prof. UMCS P. Bytniewski
Psychologia społeczna, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Techniki argumentacji., WY, 15h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
co 2 tyg.
14:40
16:10
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., WY, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr K. Grabczuk
Techniki argumentacji., KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
16:20
17:50
Techniki argumentacji., KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]