kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Edukacja medialna, LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
09:40
11:10
Edukacja medialna, LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
Podstawy nauk humanistyczn., KW, gr. II, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. P. Bytniewski
Techniki argumentacji., KW, gr. I, 30h, s.201(H)
dr hab. A. Nowakowski
11:20
12:50
Edukacja medialna, LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
Podstawy nauk humanistyczn., KW, gr. I, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. P. Bytniewski
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.Aula(H)
dr M. Malmon
I połowa semestru
Techniki argumentacji., KW, gr. II, 30h, s.201(H)
dr hab. A. Nowakowski
13:00
14:30
Podstawy nauk humanistyczn., WY, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
dr hab. A. Ostrowski
14:40
16:10
Psychologia społeczna, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Techniki argumentacji., WY, 15h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
co 2 tygodnie
16:20
17:50
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., WY, 30h, s.107 Duża Chemia(D.CH.)
dr M. Wójcik
Psychologia społeczna, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Psychologia społeczna, WY, 30h, s.201(H)
dr hab. A. Kapusta
18:00
19:30
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., KW, gr. I, 15h, s.107 Duża Chemia(D.CH.)
dr M. Wójcik
gr.II wymiennie z gr. I
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]