kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Psychologia społeczna, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Podstawy nauk humanistyczn., WY, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
dr hab. A. Ostrowski
Podstawy nauk humanistyczn., KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr hab. P. Bytniewski
09:40
11:10
Psychologia społeczna, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Edukacja medialna, LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
Podstawy nauk humanistyczn., KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr hab. P. Bytniewski
11:20
12:50
Edukacja medialna, LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
Edukacja medialna, LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
Psychologia społeczna, WY, 30h, s.Aula(H)
dr J. Rynkiewicz
13:00
14:30
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.101(H)
dr hab. J. Gurczyński
I połowa semestru
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., KW, 15h, s.Nr 15( Barak)
dr E. Szul
Techniki argumentacji., KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
14:40
16:10
Techniki argumentacji., KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
16:20
17:50
Techniki argumentacji., WY, 15h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
co 2 tygodnie
18:00
19:30
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., WY, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr E. Szul
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]