kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Psychologia społeczna, WY, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Podstawy nauk humanistyczn., WY, 30h, s.236 Hum.(H)
dr hab. A. Ostrowski
Ogłoszenie, CW, 10h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Psychologia społeczna, KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualn., WY, 15h, s.236 Hum.(H)
dr hab. J. Gurczyński
II poł. sem.
11:20
12:50
Techniki argumentacji., WY, 15h, s.240 II p.(H)
dr hab. J. Gurczyński
15h WY
Podstawy nauk humanistyczn., KW, 30h, s.4 parter(H)
prof. UMCS P. Bytniewski
Edukacja medialna, LAB, 30h, s.F1 parter
dr hab. J. Gurczyński
gr. I, sala 1006 WMFI 10 piętro
13:00
14:30
Techniki argumentacji., KW, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. J. Gurczyński
do godz. 13:45
Edukacja medialna, LAB, 30h, s.F1 parter
dr hab. J. Gurczyński
gr.II, sala 1006 WMFI 10 piętro
14:40
16:10
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., WY, 30h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr M. Kruk
sala 1007 WMFI 10 piętro
16:20
17:50
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., KW, 15h, s.F 3 Stara Fizyka I p
dr M. Kruk
sala 1007 WMFI 10 piętro, I poł. sem.
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]