kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Psychologia społeczna, WY, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Podstawy nauk humanistyczn., WY, 30h, s.236 Hum.(H)
dr hab. A. Ostrowski
x, WY, 10h, s.02 A(dsA)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Psychologia społeczna, KW, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Techniki argumentacji., KW, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., WY, 30h, s.1007
dr M. Kruk
sala 1007 WMFiI
11:20
12:50
Podstawy nauk humanistyczn., KW, 30h, s.240 II p.(H)
prof. UMCS P. Bytniewski
Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczyc., KW, 15h, s.1007
dr M. Kruk
II poł. sem., sala 1007 WMFiI
Techniki argumentacji., WY, 15h, s.301(H)
dr hab. A. Nowakowski
I poł. sem.
13:00
14:30
14:40
16:10
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]