kierunek:    specjalno¶ć:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorek¶rodaczwartekpi±tek
08:00
09:30
Technologie informatyczn., LAB, gr. III, 30h, s.345(H)
mgr A. Grabowski
Praktyczne zastosowania., KW, gr. III, 30h, s.101(H)
dr K. Rojek
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Szymański
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
dr D. Tymura
09:40
11:10
Technologie informatyczn., LAB, gr. I, 30h, s.345(H)
mgr G. Bednarczyk
Sfera publiczna, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. J. Zdybel
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS K. Kosior
Technologie informatyczn., LAB, gr. IV, 30h, s.345(H)
mgr M. Rura
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Szymański
¬ródła kultury współczesnej, KW, gr. III, 15h, s.201(H)
dr D. Tymura
45 minut od godz. 10.25
11:20
12:50
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
Technologie informatyczn., LAB, gr. II, 30h, s.345(H)
mgr G. Bednarczyk
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. IV, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
Technologie informatyczn., LAB, gr. V, 30h, s.345(H)
mgr M. Rura
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. III, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Szymański
¬ródła kultury współczesnej, KW, 15h, s.201(H)
dr D. Tymura
gr. II od 11.20 przez 45 min. gr.I od 12.05 - 45 min.
13:00
14:30
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. V, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
¬ródła kultury współczesnej, WY, 30h, s.Aula(H)
dr D. Tymura
14:40
16:10
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
Etykieta życia publicznego, CW, gr. I, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
prof. UMCS K. Kosior
16:20
17:50
Sfera publiczna, KW, gr. I, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr M. Kudela
gr. I na zmianę z gr.II co 2 tyg.
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. III, 30h, s.Nr 10( Barak)
dr M. Kasiarz
Podstawy Psychologii, WY, 15h, s.Aula(H)
dr hab. M. Ku¶pit
I poł. sem.
Praktyczne zastosowania., KW, gr. I, 30h, s.301(H)
dr M. Malmon
Etykieta życia publicznego, CW, gr. II, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
prof. UMCS K. Kosior
18:00
19:30
Sfera publiczna, KW, gr. III, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr M. Kudela
co 2 tyg.
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. I, 30h, s.Nr 10( Barak)
dr M. Kasiarz
Praktyczne zastosowania., KW, gr. II, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr M. Malmon
Etykieta życia publicznego, CW, gr. III, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr M. Kasiarz
Budynki: Szpital - Al. Kra¶nickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]