kierunek:    specjalno¶ć:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorek¶rodaczwartekpi±tek
08:00
09:30
Podstawy Psychologii, WY, 15h, s.Aula(H)
dr A. Tychmanowicz
od 8:30 do 9:15
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. V, 30h, s.142(H)
dr B. Dyczewski
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. VI, 30h, s.142(H)
mgr I. Davydenko
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
dr B. Dyczewski
Technologie informatyczn., LAB, gr. V, 30h, s.345(H)
mgr A. Grabowski
Technologie informatyczn., LAB, gr. III, 30h, s.345(H)
mgr G. Bednarczyk
09:40
11:10
Technologie informatyczn., LAB, gr. VI, 30h, s.345(H)
mgr K. Rojek
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS K. Kosior
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
dr B. Dyczewski
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Szymański
11:20
12:50
Praktyczne zastosowania., KW, gr. I, 30h, s.301(H)
dr hab. J. ¦widerek
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
dr D. Tymura
Sfera publiczna, KW, gr. I, 15h, s.101(H)
dr D. Boroń
co 2 tygodnie wymiennie z grup± II
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
dr B. Dyczewski
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Szymański
13:00
14:30
Praktyczne zastosowania., KW, gr. II, 30h, s.301(H)
dr hab. J. ¦widerek
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. III, 30h, s.201(Hum. Nowa)
dr D. Tymura
¬ródła kultury współczesnej, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. J. ¦widerek
Sfera publiczna, KW, gr. III, 15h, s.101(H)
dr D. Boroń
co 2 tygodnie
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. IV, 30h, s.142(H)
dr B. Dyczewski
14:40
16:10
Praktyczne zastosowania., KW, gr. III, 30h, s.301(H)
dr hab. J. ¦widerek
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
dr D. Tymura
Sfera publiczna, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. J. Zdybel
od 7.10
¬ródła kultury współczesnej, KW, gr. I, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr D. Tymura
I poł.sem./Etykieta życia publ. 15 CA II poł.sem.
16:20
17:50
¬ródła kultury współczesnej, KW, gr. III, 15h, s.301(H)
dr D. Tymura
Technologie informatyczn., LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
mgr G. Bednarczyk
¬ródła kultury współczesnej, KW, gr. II, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr D. Tymura
I poł.sem./Etykieta życia publ. 15 CA II poł.sem.
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. III, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr hab. M. Szymański
18:00
19:30
Technologie informatyczn., LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
mgr G. Bednarczyk
Technologie informatyczn., LAB, gr. IV, 30h, s.142(H)
mgr M. Rura
Budynki: Szpital - Al. Kra¶nickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]