kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Pozyskiwanie i analiza informacji, KW, gr. I, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr E. Lecka
Źródła kultury współczesnej, KW, gr. III, 15h, s.236 Hum.(H)
dr D. Tymura
zamiennie co 2 tyg. z Etykieta życia publicznego
Religia w nowoczesnym społeceństwie, KW, gr. I, 30h, s.301(H)
mgr M. Kasiarz
Sfera publiczna, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. J. Zdybel
09:40
11:10
Technologie informatyczn., LAB, gr. V, 30h, s.142(H)
dr hab. P. Sikora
Pozyskiwanie i analiza informacji, KW, gr. II, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr E. Lecka
Podstawy Psychologii, WY, 15h, s.Aula(H)
dr A. Tychmanowicz
co 2 tyg. od 4.10.2016 r.
Sfera publiczna, KW, 15h, s.101(H)
dr D. Boroń
I i II gr. co 2 tyg.
11:20
12:50
Źródła kultury współczesnej, KW, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr D. Tymura
I i II gr. co 2 tyg.
13:00
14:30
Praktyczne zastosowania., KW, gr. I, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
dr hab. J. Świderek
Technologie informatyczn., LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
mgr K. Rojek
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
dr D. Tymura
Technologie informacyjne., LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
mgr K. Szymański
Technologie informatyczn., LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
mgr D. Misiejuk
Źródła kultury współczesnej, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. J. Świderek
14:40
16:10
Praktyczne zastosowania., KW, gr. II, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
dr hab. J. Świderek
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr D. Tymura
Etykieta życia publicznego, KW, 15h, s.201(H)
dr D. Tymura
I i II gr. co 2 tyg.
Technologie informatyczn., LAB, gr. IV, 30h, s.142(H)
mgr K. Szymański
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS K. Kosior
Praktyczne zastosowania., KW, gr. III, 30h, s.240 II p.(H)
dr hab. J. Świderek
Akademicki savoir-vivre - 4 godziny dydaktyczne, WY, 15h, s.Aula(H)
prof. T. Pękala
Szkolenie odbędzie się 2.12.2016 r. w godz. 14:40 - 17:50
16:20
17:50
Religia w nowoczesnym społeceństwie, KW, gr. III, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
zajęcia rozpoczynają się od 10.10.2016 r.
Pozyskiwanie i analiza informacji, KW, gr. III, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr E. Lecka
Sfera publiczna, KW, 15h, s.111(H)
dr D. Boroń
co 2 tyg. od 5.10.2016 r.
18:00
19:30
Religia w nowoczesnym społeceństwie, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
zajęcia rozpoczynają się od 10.10.2016 r.
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. III, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr D. Tymura
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, [ wersja do druku ]