kierunek:    specjalno¶ć:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorek¶rodaczwartekpi±tek
08:00
09:30
x, WY, 10h, s.110 B(Hum. Nowa)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS K. Kosior
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, 30h, s.101(H)
prof. UMCS P. Bytniewski
gr.III
09:40
11:10
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, 30h, s.301(H)
prof. UMCS K. Kosior
gr. III
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
gr.II
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr J. Dadlez
gr.I, zdalnie TEAMS
11:20
12:50
Sfera publiczna, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. T. Stefaniuk
Etykieta życia publicznego, CW, 15h, s.301(H)
prof. UMCS K. Kosior
I gr. na zmianę z II gr.
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
gr.I
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. A. Ostrowski
gr.I
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr J. Dadlez
gr.II, zdanie TEAMS
13:00
14:30
Retoryka i erystyka, KW, 30h, s.101(H)
dr K. Rojek
gr. I
Sfera publiczna, KW, 15h, s.240 II p.(H)
dr hab. T. Stefaniuk
gr.III, I poł. sem.
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, 30h, s.240 II p.(H)
prof. UMCS K. Kosior
gr. I
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
gr.III
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. A. Ostrowski
gr.II
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr J. Dadlez
gr.III, zdalnie TEAMS
14:40
16:10
Retoryka i erystyka, KW, 30h, s.101(H)
dr K. Rojek
gr. II
Sfera publiczna, KW, 15h, s.240 II p.(H)
dr hab. T. Stefaniuk
gr.I , I poł. sem.
¬ródła kultury współczesnej, KW, 15h, s.301(H)
dr hab. M. Kociuba
I gr. na zmianę z gr. III
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, 30h, s.240 II p.(H)
prof. UMCS K. Kosior
gr. II
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, 30h, s.54
dr E. Lecka
gr. IV, sala 54 WMFiI
¬ródła kultury współczesnej, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. M. Kociuba
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.104 B(Hum. Nowa)
dr J. Dadlez
gr. IV, zdalnie TEAMS
16:20
17:50
Retoryka i erystyka, KW, 30h, s.101(H)
dr K. Rojek
gr.III
Sfera publiczna, KW, 15h, s.240 II p.(H)
dr hab. T. Stefaniuk
gr.II, I poł. sem.
¬ródła kultury współczesnej, KW, 15h, s.301(H)
dr hab. M. Kociuba
gr.II, I poł. sem.
Podstawy Psychologii, WY, 15h, s.Aula(H)
dr hab. M. Ku¶pit
I poł. sem. od 12.10.2023r.
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kra¶nickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]