kierunek:    specjalno¶ć:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorek¶rodaczwartekpi±tek
08:00
09:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.536(Hum. Nowa)
dr X.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
gr.I
¬ródła kultury współczesnej, WY, 30h, s.Aula(H)
dr D. Tymura
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.F1 parter
dr J. Dadlez
gr.I, sala 1006 WMFI 10 piętro
11:20
12:50
Praktyczne zastosowania., KW, 30h, s.301(H)
dr K. Rojek
gr.I
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, 30h, s.142(H)
dr E. Lecka
gr.II
¬ródła kultury współczesnej, KW, 15h, s.236 Hum.(H)
dr D. Tymura
gr.I na zmianę z gr.II co 2 tydz.
Technologie informatyczn., LAB, 30h, s.F1 parter
dr J. Dadlez
gr.II, sala 1006 WMFI 10 piętro
13:00
14:30
Praktyczne zastosowania., KW, 30h, s.301(H)
dr K. Rojek
gr.II
Etykieta życia publicznego, CW, 15h, s.4 parter(H)
prof. UMCS K. Kosior
I poł. sem.
Sfera publiczna, KW, 15h, s.201(H)
dr D. Winczewski
gr.I, I poł. sem.
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr D. Tymura
gr.I
14:40
16:10
Sfera publiczna, WY, 30h, s.101(H)
dr G. Bednarczyk
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS K. Kosior
Sfera publiczna, KW, 15h, s.201(H)
dr D. Winczewski
gr.II, I poł. sem.
Podstawy Psychologii, WY, 15h, s.201(H)
dr hab. M. Ku¶pit
II poł. sem.
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr D. Tymura
gr.II
16:20
17:50
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, 30h, s.101(H)
prof. UMCS K. Kosior
gr.II
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, 30h, s.301(H)
dr hab. M. Szymański
gr.I
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kra¶nickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]