kierunek:    specjalno¶ć:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorek¶rodaczwartekpi±tek
08:00
09:30
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS K. Kosior
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. VI, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr K. Filipek
09:40
11:10
¬ródła kultury współczesnej, KW, gr. I, 15h, s.301(H)
dr D. Tymura
Wymiennie z: Etykieta życia publicznego, gr.I - 15CA
Technologie informatyczn., LAB, gr. VI, 30h, s.142(H)
mgr G. Bednarczyk
11:20
12:50
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. I, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. II, 30h, s.301(H)
dr D. Tymura
Sfera publiczna, KW, gr. III, 15h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr D. Boroń
gr. IV wymiennie z gr. III
¬ródła kultury współczesnej, KW, gr. II, 15h, s.301(H)
dr D. Tymura
Wymiennie z: Etykieta życia publicznego, gr.II - 15CA
Technologie informatyczn., LAB, gr. V, 30h, s.142(H)
mgr G. Bednarczyk
Sfera publiczna, KW, gr. I, 15h, s.101(H)
dr D. Boroń
Wymiennie z gr.II.
Praktyczne zastosowania., KW, gr. IV, 30h, s.101(H)
dr hab. J. ¦widerek
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. III, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
13:00
14:30
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. II, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. I, 30h, s.301(H)
dr D. Tymura
¬ródła kultury współczesnej, KW, gr. III, 15h, s.301(H)
dr D. Tymura
Wymiennie z: Etykieta życia publicznego, gr.III - 15CA
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. IV, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr K. Filipek
Praktyczne zastosowania., KW, gr. III, 30h, s.101(H)
dr hab. J. ¦widerek
Religia w nowoczesnym społeczeństwie, KW, gr. IV, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
14:40
16:10
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. IV, 30h, s.301(H)
dr D. Tymura
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. I, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr A. Juros
Technologie informatyczn., LAB, gr. II, 30h, s.142(H)
mgr K. Szymański
Sfera publiczna, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. J. Zdybel
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. V, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr K. Filipek
Praktyczne zastosowania., KW, gr. II, 30h, s.101(H)
dr hab. J. ¦widerek
16:20
17:50
Antyczne wzorce działań społecznych, KW, gr. III, 30h, s.301(H)
dr D. Tymura
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. II, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr A. Juros
Technologie informatyczn., LAB, gr. I, 30h, s.142(H)
mgr K. Szymański
¬ródła kultury współczesnej, KW, gr. IV, 15h, s.301(H)
dr D. Tymura
¬ródła kultury współczesnej, WY, 30h, s.Aula(H)
dr hab. J. ¦widerek
Praktyczne zastosowania., KW, gr. I, 30h, s.101(H)
dr hab. J. ¦widerek
18:00
19:30
Podstawy Psychologii, WY, 15h, s.Aula(H)
dr A. Tychmanowicz
Pozyskiwanie i analiza informacji, LAB, gr. III, 30h, s.Nr 15( Barak)
dr A. Juros
Technologie informatyczn., LAB, gr. IV, 30h, s.142(H)
mgr M. Rura
Technologie informatyczn., LAB, gr. III, 30h, s.142(H)
mgr M. Rura
Budynki: Szpital - Al. Kra¶nickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]