kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
09:40
11:10
Filozofia kognitywisty., WY, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
11:20
12:50
Elementy sztucznej inteligencji., LAB, 30h, s.210(Inform.)
dr A. Bobyk
przedmiot wybieralny
Filozofia kognitywisty., KW, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Psychologia rozwojowa, WY, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. J. Kociuba
13:00
14:30
Human Problem Solving, WY, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
język angielski, KW, 30h, s.301(H)
mgr P. Wójcik
14:40
16:10
Wprowadzenie do technik programowani., LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
przedmiot wybieralny
Human Problem Solving, LAB, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
Językoznawstwo., KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. A. Pajdzińska
16:20
17:50
Psychologia rozwojowa, KW, 30h, s.57(Psych.)
mgr K. Ludwikowska-Świeboda
od godz. 16.45
Językoznawstwo., WY, 15h, s.126(H)
prof. A. Pajdzińska
45 minut co tydzień
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]