kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Filozofia kognitywisty., WY, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr W. Wachowski
x, WY, 10h, s.119B(Hum. Nowa)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Wprowadzenie do technik programowani., LAB, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Filozofia kognitywisty., KW, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr W. Wachowski
język angielski, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
mgr M. Slavik
11:20
12:50
Psychologia rozwojowa, WY, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr J. Gerłowska
Human Problem Solving, WY, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
13:00
14:30
Psychologia rozwojowa, KW, 30h, s.Czyt. Bibl. WFiS(H)
dr J. Gerłowska
Human Problem Solving, LAB, 30h, s.345(H)
dr hab. M. Wolski
14:40
16:10
Językoznawstwo., WY, 15h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
prof. A. Pajdzińska
co tydzień 45 min. od godz. 14:40-15:25
16:20
17:50
Językoznawstwo., KW, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
prof. A. Pajdzińska
od godz. 15:30-17:00
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]