kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
09:40
11:10
11:20
12:50
Human Problem Solving, LAB, 30h, s.345(H)
dr P. Konderak
I poł. sem.- dr P.Konderak, II poł.sem. - dr hab.P.Giza
Psychologia rozwojowa, WY, 30h, s.102(H)
dr hab. J. Kociuba
13:00
14:30
Human Problem Solving, WY, 30h, s.345(H)
dr hab. P. Giza
Językoznawstwo., KW, 30h, s.219(Hum. Nowa)
prof. A. Pajdzińska
14:40
16:10
Psychologia rozwojowa, KW, 30h, s.301(H)
mgr M. Cichocki
16:20
17:50
Kognitywne aspekty komunikacji, KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr M. Trybulec
Filozofia kognitywisty., WY, 30h, s.107 Duża Chemia(D.CH.)
prof. UMCS Z. Muszyński
Językoznawstwo., WY, 15h, s.237(Hum. Nowa)
prof. A. Pajdzińska
45 min. co tydzień
18:00
19:30
Kognitywne aspekty komunikacji, WY, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr M. Trybulec
II poł. semestru
Filozofia kognitywisty., KW, 15h, s.107 Duża Chemia(D.CH.)
prof. UMCS Z. Muszyński
co 2 tygodnie , od 10 X 2017
język angielski, KW, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
mgr P. Wójcik
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]