kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Ogłoszenie, CW, 10h, s.208(H)
dr X.
W TRAKCIE SEMSTRU TRYB ZDALNY MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY TRYBEM STACJONARYM
Neuropsycholo., WY, 30h, s.536(Hum. Nowa)
dr E. Zawadzka
zdalnie Wirtualny Kampus
09:40
11:10
11:20
12:50
Formalne analizy języka naturalnego, WY, 30h, s.201(H)
prof. J. Paśniczek
stacjonarnie od godz. 11:30- 13:00
Neuropsycholo., LAB, 30h, s.536(Hum. Nowa)
mgr M. Bury-Kamińska
zdalnie Wirtualny Kampus
13:00
14:30
Cognitive Semantics , KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr hab. P. Łozowski
stacjonarnie od godz. 13:15- 14:45 (przedmiot wybieralny)
14:40
16:10
Teorie badania świadomości, WY, 15h, s.301(H)
dr hab. B. Tomczyk
stacjonarnie od godz. 15:00- 16:30, I poł. sem.
Teorie badania świadomości, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr hab. B. Tomczyk
stacjonarnie od godz. 15:00-16:30
Formalne analizy języka naturalnego, LAB, 15h, s.536(Hum. Nowa)
dr hab. M. Wolski
zdalnie Teams, I poł. sem.
16:20
17:50
Język w działaniu, KW, 30h, s.236 Hum.(H)
dr hab. A. Nowakowski
stacjonarnie od godz. 16:45-18:15 (przedmiot wybieralny)
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]