kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Cognitive Semantics , KW, 30h, s.Aula(H)
prof. H. Kardela
Przedmiot wybieralny
09:40
11:10
Formalne analizy języka naturalnego, WY, 30h, s.201(H)
prof. J. Paśniczek
11:20
12:50
Language evolution and development, KW, gr. I, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. P. Konderak
Neuropsycholo., WY, 30h, s.101(H)
dr E. Zawadzka
WY II poł. sem od 06.05.2020 r. 20 h
Neuropsycholo., WY, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS E. Szepietowska
I poł. sem. 20h
Formalne analizy języka naturalnego, LAB, gr. I, 15h, s.201(H)
prof. J. Paśniczek
13:00
14:30
Neuropsycholo., LAB, gr. I, 30h, s.56(Psych.)
mgr M. Bury-Kamińska
godz. zajęć : 13:15-14:45
Teorie badania świadomości, KW, gr. I, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr B. Trybulec
14:40
16:10
Teorie badania świadomości, WY, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr B. Trybulec
WY II poł. sem.
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]