kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Teorie badania świadomości, WY, 15h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. B. Tomczyk
I poł. sem.
Ogłoszenie, CW, 10h, s.s. 98(dsZ)
dr Y.
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
09:40
11:10
Formalne analizy języka naturalnego, WY, 30h, s.301(H)
prof. J. Paśniczek
15h I poł. sem.
Teorie badania świadomości, KW, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. B. Tomczyk
11:20
12:50
Seminarium magisterskie., SEM, 30h, s.339(H)
prof. UMCS P. Giza
zdalnie Wirtualny Kampus od god. 12:50
Language evolution and development, KW, 30h, s.101(H)
prof. UMCS P. Konderak
przedmiot wybieralny
Neuropsycholo., WY, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr E. Zawadzka
od godz.12:00-13:30
13:00
14:30
Cognitive Semantics , KW, 30h, s.4 parter(H)
dr hab. P. Łozowski
przedmiot wybieralny
Formalne analizy języka naturalnego, LAB, 15h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
od godz. 13:40-15:10 II poł sem.
Neuropsycholo., LAB, 30h, s.4 parter(H)
mgr M. Bury-Kamińska
14:40
16:10
Formalne analizy języka naturalnego, WY, 30h, s.142(H)
dr hab. M. Wolski
od godz.15:20-16:50 II poł. sem.
16:20
17:50
18:00
19:30
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WMFiI - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]